Wizyta Pana Marka Prawdy Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Powiększ obraz

W związku z zaproszeniem wystosowanym przez Burmistrza Stawiszyna Panią Justynę Urbaniak w obradach VIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie, w dniu 26 czerwca br. uczestniczył Pan Marek Prawda Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Honorowego Gościa powitała Burmistrz Stawiszyna.

W swoim wystąpieniu nawiązała do tematu członkostwa Polski w Unii Europejskiej, zmian jakie w związku z tym zaistniały. Nadmieniła, jak pozyskane fundusze europejskie wpłynęły na rozwój naszych „małych ojczyzn” w tym naszej gminy. Gmina i Miasto Stawiszyn, korzysta ze środków unijnych, zarówno inwestycyjnych, jak również o charakterze społecznym, których celem jest poprawa jakości życia społecznego i niwelowania wszelkich nierówności. Pozyskane wsparcie finansowe z funduszy unijnych zdecydowanie wpłynęło na rozwój gminy i miasta. Dodała, że w miesiącu maju br. w Stawiszynie odbyło się Forum Wielkopolskiej Wsi Europejskiej na którym dyskutowano o zmianach które zaszły w rolnictwie na przestrzeni dotychczasowego członkostwa w UE.

Pan Marek Prawda w swoim przemówieniu przybliżył proces integracji europejskiej z perspektywy obywatela Unii Europejskiej. Poruszył najważniejsze tematy minionych i nadchodzących miesięcy, takie jak m.in. skutki Brexitu dla Polski czy zależności pomiędzy wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii, rozwoju rolnictwa, dopłat, nowego budżetu unijnego, itp. Głos w dyskusji zabrał Pan Krzysztof Nosal, Starosta Powiatu Kaliskiego. Pan Marek Prawda odpowiedział na pytania Pana Starosty oraz Radnych Rady Miejskiej w Stawiszynie. Pani Burmistrz podziękowała gościom zaproszonym za udział w sesji. Dalsza część sesji przebiegła zgodnie z porządkiem obrad.

Zdjęcia: M. Kupijaj