Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawiszyn – ul. Konińska – Szosa Konińska

Powiększ obraz

Zakończyła się inwestycja realizowana na drodze gminnej w miejscowości Stawiszyn. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pod nazwą: ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawiszyn – ul. Konińska – Szosa Konińska, nr drogi 674302P, 674308P, nr dz. 318, 236 obręb Stawiszyn; 287/2, 287/1 obręb Stawiszyn; 35/1, 314/1 obręb Petryki”. W ramach inwestycji została przebudowana droga o długości 905 m.

Położono nową nawierzchnie z mieszanki bitumiczno-asfaltowej, wybudowano wyniesione przejścia dla pieszych, wyposażone w elementy bezpieczeństwa ruchu, czyli system aktywnej informacji wizualnej oraz powstał peron autobusowy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 159 890,00 zł brutto. Środki pochodziły z budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacji w wysokości 579 945,00 zł udzielił Wojewoda Wielkopolski. Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2019 roku.

Prace wykonała firma: Trans-Spili spółka z o.o., 62-563 Licheń Stary, ul. Graniczna 18a.