1 sierpnia 1944 roku – Pamiętamy

Powiększ obraz
Powstanie Warszawskie to największy zryw militarny w okupowanej przez Niemców Europie.

Nierówna walka trwała 63 dni. 1 sierpnia 1944 r. – po latach nieludzkiej i zbrodniczej okupacji niemieckiej, która każdego dnia przynosiła nowe zbrodnie – warszawiacy chwycili za broń. Bitwa o Warszawę przyniosła zagładę miasta, śmierć około 150 tys. osób i wypędzenie reszty mieszkańców stolicy.
 
Przypominamy, w związku z uczczeniem obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu dzisiejszym o godzinie 17.00 zostaną uruchomione w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn syreny alarmowe, dźwięk ciągły trwający 1 minutę.