Obrady IX sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady IX Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 29 sierpnia 2019 roku (tj. czwartek) o godz. 9.00. Obrady odbędą się w Sali posiedzeń w Ratuszu, Plac Wolności 1, 62-820 Stawiszyn.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych, których zarządcą jest Gmina i Miasto Stawiszyn.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska gminnego „MÓJ RYNEK” w Stawiszynie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2019-2021.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
  8. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.