Przebudowa tzw. „drogi bobrowej” ze Zbierska do Dzierzbina

Powiększ obraz

Przebudowa długo oczekiwanej drogi powiatowej nr 4581P prowadzącej od DK25 w gminie Stawiszyn do miejscowości Dzierzbin w gminie Mycielin, rozpocznie się już w bieżącym miesiącu.

Inwestycja obejmie przebudowę odcinak o długości 8,7 km. Realizowana będzie na terenie 2 gmin – Stawiszyna i Mycielina. W ramach zadania droga zostanie poszerzona do szerokości 5,5 m, wymieniona zostanie konstrukcja jezdni w miejscach występowania przełomów, wykonane zostaną pobocza i rowy, jak również przeprowadzony zostanie remont mostu i zamontowane znaki i tablice.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 6 mln zł, z czego 50% pochodzić będzie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast drugie 50% to wkład własny wnioskodawcy czyli Starostwa Powiatowego w Kaliszu przy współudziale Gminy i Miasta Stawiszyn oraz Gminy Mycielin.

Zdjęcia: Marta Wolarz Starostwo Powiatowe w Kaliszu