Informacja dotycząca przeprowadzanych robót w ramach Rewitalizacji Stawiszyna

Powiększ obraz

Informujemy, że w terminie od dnia 07.10.2019r. do dnia 16.10.2019r. prowadzone będą roboty budowlane, związane z budową kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na Placu Wolności w Stawiszynie na odcinku od skrzyżowania ul. Piekarskiej z ul. Zamkową do skrzyżowania ul. Kaliskiej z ul. Kościelną.

W trakcie prowadzonych robót planowane jest utrzymanie ruchu na dotychczasowych zasadach.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Szczegóły na załączonym rysunku