Wielkopolska Odnowa Wsi – Piątek Wielki

Powiększ obraz

Dnia 06 października 2019 roku w miejscowości Piątek Wielki odbyło się spotkanie, które było zakończeniem projektu dofinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” pt. „Stawek w Piątku Wielkim mamy i się przy nim spotykamy”.

Był to już IX tego typu projekt realizowany na terenie naszej gminy, którego celem było zintegrowanie społeczności wiejskiej, pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa poprzez wspólne spędzanie czasu.

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu w Piątku Wielkim obok budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, powstało ogólnodostępne miejsce dla wszystkich mieszkańców sołectwa do wspólnego wypoczynku oraz integracji. Mieszkańcy z własnej inicjatywy uporządkowali teren, co spowodowało, że nabrał on całkiem nowego kształtu oraz wyglądu.

Przybyłych na spotkanie gości oraz zebranych mieszkańców przywitał: radny Rady Miejskiej w Stawiszynie – Pan Tomasz Walas oraz sołtys wsi Piątek Wielki – Pan Tadeusz Gruszczyński. Następnie dokonano uroczystego otwarcia miejsca spotkań i integracji poprzez tradycyjne przecięcie wstęgi. W dalszej części imprezy zostały złożone podziękowania między innymi dla Pani Burmistrz Stawiszyna Justyny Urbaniak, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Krzysztofa Grabowskiego i Pani Izabeli Mroczek Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za duże wsparcie w tym projekcie. W imieniu wicemarszałka województwa wielkopolskiego głos zabrał Pan Szymon Wdowczyk – zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który podkreślił, jak duże znaczenie ma wspólna praca i zaangażowanie mieszkańców sołectwa.

Następnie głos zabrał Pan Grzegorz Kaczmarek – zastępca Burmistrza Stawiszyna, który podziękował wszystkim mieszkańcom sołectwa Piątek Wielki za trud włożony w przygotowanie terenu rekreacyjnego oraz podziękował za wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Podziękowano również wykonawcom, mieszkańcom i osobom zaangażowanym przy realizacji w/w projektu.

Po poczęstunku odbył się turniej sołecki oraz liczne gry i zabawy dla najmłodszych mieszkańców sołectwa.