Informacja dotycząca przeprowadzanych robót w ramach Rewitalizacji Stawiszyna

Powiększ obraz

Informujemy, że w terminie od dnia 02.12.2019r. do dnia 07.12.2019 r. prowadzone będą roboty budowlane.

Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Ciasnej do ulicy Piskorzewskiej, roboty porządkowe.

Roboty budowlane w zakresie branży drogowej, w dniach od 02.12.2019 do 07.12.2019 r.

Przewidziano roboty drogowe na odcinku od ulicy Piskorzewskiej do Zamkowej z całkowitym wyłączeniem z ruchu w/w odcinka. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Szczegóły na załączonym  rysunku.