Ślubowanie Burmistrza Stawiszyna

Powiększ obraz

Zgodnie z postanowieniem Nr 11/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 10 lutego 2020 w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie w celu złożenia ślubowania przez Burmistrza Stawiszyna wybranego w wyborach przedterminowych Burmistrza Stawiszyna przeprowadzonych w dniu 9 lutego 2020r.

Komisarz Wyborczy zwołał Sesję Rady Miejskiej w Stawiszynie na dzień 13 lutego 2020 roku o godz. 9.00 w Sali posiedzeń w Ratuszu, Plac Wolności 1, w Stawiszynie.

W dniu dzisiejszym odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie. Zgodnie z porządkiem obrad sesji, Miejska Komisja Wyborcza w Stawiszynie wręczyła Panu Grzegorzowi Zbigniewowi Kaczmarkowi zaświadczenie o wyborze na stanowisko Burmistrza Stawiszyna.

Zgodnie z Art. 29a.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z póź.zm) objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania.

W obecności Radnych oraz licznie zgromadzonych gości, Pan Grzegorz Zbigniew Kaczmarek złożył ślubowanie.

Po krótkiej przerwie, Radni przystąpili do omawiania pozostałych punktów, zgodnie z porządkiem obrad dzisiejszej sesji.