Laptopy dla uczniów

Powiększ obraz

W najbliższym czasie zostanie zakupione przez Urząd 30 laptopów dla uczniów z terenu naszej gminy do zdalnej nauki w czasie epidemii, które nie posiadają swojego komputera, a ich rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej lub rodzinnej.

Laptopy te, będą użyczone dzieciom wytypowanym przez szkoły. Po zakończeniu epidemii sprzęt zostanie zwrócony do szkół i będzie wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna.

Zakup realizowany jest w trybie pilnym ze środków Gminy, a następnie zrefundowany z rządowej dotacji w ramach programu „ Zdalna szkoła”.