XX Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady XX Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 9 kwietnia 2020 roku (tj. czwartek) o godz. 10.00.

W związku z zagrożeniem epidemicznym i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, sesja odbędzie się on-line bez udziału gości i publiczności.

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej gminy i miasta Stawiszyn www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2020 roku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-2030.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.