Chrońmy pszczoły

Powiększ obraz

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przypomina, że nieprawidłowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin niesie za sobą duże ryzyko zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy!

Jak co roku, rozpoczął się okres wzmożonej działalności rolników, wykonujących wiosenne zabiegi na swoich polach i w sadach. W chwili obecnej są to przede wszystkim zabiegi mające na celu zwalczanie chwastów, szkodników i chorób atakujących uprawy ozime.

Opryskiwanie kwitnących pól oraz drzew w ciągu dnia może powodować zatrucia i upadki całych rodzin pszczelich, co w konsekwencji przynosi straty pszczelarzom, dla których ta działalność jest nierzadko jedynym źródłem utrzymania.

Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających im występowaniu, co w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Oto kilka ważnych wskazówek! Ich stosowanie zapewni bezpieczeństwo naszym małym przyjaciołom – zapylaczom!

Stosując środki ochrony roślin zwróć szczególną uwagę na:

  • stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin legalnych czyli dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • dobieranie środków ochrony roślin nietoksycznych dla owadów zapylających i innych niebędących celem zabiegu;
  • stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;
  • wykonywanie zabiegów wieczorem, po zakończonych lotach owadów zapylających;
  • przestrzeganie okresów prewencji;
  • niewykonywanie zabiegów podczas wiatru wiejącego z prędkością powyżej 4 m/s,
  • zachowywanie minimalnych odległości od pasiek (20 m).

Zobacz:

chrońmy pszczoły – plik pdf

zabieg środkami ochrony roślin – plik pdf

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa – plik pdf