Rozporządzenie nr 26/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu kaliskiego i pleszewskiego

Powiększ obraz

Przekazujemy w załączniku treść ogłoszenia rozporządzenia nr 26/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu kaliskiego i pleszewskiego

http://poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/rozporzadzenie_nr_26_wojewody_wielkopolskiego_z_dnia_21.09.2020.pdf