Makiety kolejek wąskotorowych znów w Zbiersku

Powiększ obraz

Gmina i Miasto Stawiszyn dzięki otrzymanemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dofinansowaniu na realizację projektu pod nazwą: Kolej wąskotorowa – produktem lokalnym mającym wpływ na promocję i rozwój obszarów wiejskich zorganizowała po raz czwarty wystawę makiet kolejek wąskotorowych.

Celem projektu była wymiana doświadczeń oraz zwiększenie świadomości przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji i stowarzyszeń, mieszkańców Powiatu Kaliskiego, przedsiębiorców na temat potencjału kolei wąskotorowej jako produktu lokalnego przyczyniającego się do rozwoju obszarów wiejskich.

Każdy kto wybrał się na wystawę zorganizowaną przez Gminę i Miasto Stawiszyn, SKPL Zbiersk, oraz grupę modelarską H0e87PL mógł sam się przekonać, ile przyjemności przynosi zabawa w symulowanie ruchu kolejowego.

Wszystkie makiety, bardzo realistyczne, zostały wykonane ręcznie przez modelarzy z różnych stron Polski, a ponieważ ich układ jest modułowy, można wspólnie je połączyć i jeszcze lepiej się bawić. Wystawie towarzyszyły bezpłatne przejazdy kaliskiej wąskotorówki na trasie Zbiersk –Petryki, liczne atrakcje dla dzieci: dmuchany zamek, malowanie kolejki czy wata cukrowa.

W ramach całego wydarzenia Gmina i Miasto Stawiszyn zorganizowała w dniu 02.10 konferencję dotyczącą podejmowania inicjatyw promujących kolej wąskotorową oraz Gminę i Miasto Stawiszyn, a także subregion, w której udział wzięli Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Nosal Starosta Kaliski, Jan Adam Kłysz Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego, Zbigniew Słodowy Wicestarosta Kaliski, Sylwiusz Jakubowski Wójt Gminy Żelazków, Rafał Szelągowski Wójt Gminy Mycielin, Grzegorz Kaczmarek Burmistrz Stawiszyna, Barbara Włodarczyk Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiszynie, Stanisław Janas Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Stawiszynie, Agnieszka Morawska Sekretarz Gminy i Miasta Stawiszyn, Anna Manikowska Skarbnik Gminy i Miasta Stawiszyn, Rober Matczak Wiceprezes SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe, przedstawiciele wystawców makiet kolei wąskotorowych oraz przedstawiciele środowisk zainteresowanych rozwojem i promocją kolei. Natomiast w sobotę 03.10 w Domu Kultury w Zbiersku podczas Spotkania z koleją wąskotorową, w którym uczestniczyli byli oraz obecni pracownicy kolei mogliśmy wysłuchać wspomnień, opowieści oraz anegdot, związanych z pracą na kolei w latach jej świetności. Podczas spotkania Burmistrz Stawiszyna wręczył nagrody laureatom konkursu plastycznego „Kolej oczami dziecka”. Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn, którzy wykazali się niezwykła kreatywnością, wszystkie wykonane pracę można było zobaczyć podczas wystawy makiet. Wyróżnieni przez Burmistrza Stawiszyna zostali również najstarsi pracownicy kolei, którzy otrzymali na pamiątkę prace wyróżnione w konkursie. Spotkanie zakończyła projekcja filmu z lat sześćdziesiątych przygotowanego przez Pana Wojciecha Kranz.

Współorganizatorem wydarzenia był Powiat Kaliski oraz SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe Sp. z o. o.

Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznej wystawie makiet modeli kolejek wąskotorowych i zapraszamy za rok.