Obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą w dniu 15 października 2020 roku (tj. czwartek) o godz. 10.00. w Sali posiedzeń w Ratuszu.

W związku z zagrożeniem epidemicznym i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, sesja odbędzie się bez udziału gości i publiczności, z zachowaniem środków bezpieczeństwa

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawiszyna.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-2030.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
  8. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie.
  9. Wolne głosy i wnioski
  10. Zamknięcie obrad.