Obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady XXV Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie, odbędą się w dniu 19 listopada 2020 roku (tj. czwartek) o godz. 10.00. w Sali posiedzeń w Ratuszu.

W związku z zagrożeniem epidemicznym i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, sesja odbędzie się bez udziału gości i publiczności, z zachowaniem środków bezpieczeństwa

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn. www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku w miejscowości Petryki 45 na okres dłuższy niż 3 lata w trybie przetargowym.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podatku rolnego na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 12. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie.
 13. Wolne głosy i wnioski
 14. Zamknięcie obrad.