Gmina i Miasto Stawiszyn planuje wydać publikacje zawierające stare zdjęcia i dokumenty związane z miejscowościami: Zbiersk, Stawiszyn oraz okolic.

Powiększ obraz

Drodzy Mieszkańcy,

Gmina i Miasto Stawiszyn planuje wydać publikacje zawierające stare zdjęcia i dokumenty związane z miejscowościami: Zbiersk, Stawiszyn oraz okolic.

W 2021 roku będzie to publikacja pn.: „Zbiersk w dawnych fotografiach”, dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców, organizacji, stowarzyszeń, z prośbą o udostępnienie starych zdjęć i dokumentów związanych z miejscowością Zbiersk.

Bardzo często w rodzinnych archiwach przechowywane są przepiękne zdjęcia, upamiętniające wyjątkowe wydarzenia, miejsca i ludzi. Rodzinne pamiątki mogą stać się źródłem wiedzy dla przyszłych pokoleń.

Wszystkie otrzymane od Państwa materiały zostaną zdigitalizowane (poddane cyfrowej obróbce) i dostępne w wersji elektronicznej, natomiast część z nich zostanie wykorzystana we wspomnianej publikacji.

 Wszystkie dostarczane zdjęcia i dokumenty chcemy tylko zeskanować ( skopiować). Oryginały zostaną w Państwa posiadaniu.

 

Wyznaczone zostały 3 punkty, do których można się zgłaszać:

  1. Szkoła Podstawowa w Zbiersku tel. 62 75 20 520
  2. Biblioteka Publiczna w Stawiszynie tel. tel. 62 75 28 921
  3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku tel. 602 181 354

Koordynator- Elżbieta Sip- dyr. biblioteki                                         

 Ocalmy od zapomnienia nasze lokalne dzieje!