Uwaga ważny komunikat

Powiększ obraz

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Zbiersk zaopatrującego miejscowości Zbiersk oraz Zbiersk Cukrownia stwierdzono mikrobiologiczne zanieczyszczenie wody.

Natychmiast po otrzymaniu informacji o przekroczeniach zostały podjęte prace mające na celu przywrócenie jakości wody do stanu zgodnego z przepisami. Przystąpiono do dezynfekcji chemicznej podchlorynem sodu oraz płukania sieci wodociągowej.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kaliszu informuje, że:

WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA WYŁĄCZNIE PO PRZEGOTOWANIU.

Przegotowania wymaga woda do: przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu w formacie PDF