Uroczyste przekazanie wozu strażackiego do Mołdawii

Powiększ obraz

8 października 2021 roku na Placu Wolności w Stawiszynie odbyło się uroczyste przekazanie wozu strażackiego Jelcz 004 wraz ze sprzętem i umundurowaniem m. in. hełmy, buty, stroje bojowe, węże gaśnicze i prądownice.

Gmina i Miasto Stawiszyn wraz z OSP Stawiszyn przekazały auto, które od teraz służyć będzie Gminie Sireti w Republice Mołdawii.

W uroczystości udział wzięli: Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Leonid Boaghi- Burmistrz Sireti, Agnieszka Morawska- Sekretarz Gminy i Miasta Stawiszyn (w zastępstwie Grzegorz Kaczmarek Burmistrz Stawiszyna), Anna Manikowska – Skarbnik Gminy i Miasta Stawiszyn, Marcin Prengowski – Dyrektor ds. finansowych Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Octavian Berzan – I Sekretarz Ambasady Republiki Mołdawii w RP, Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski, Barbara Wlodarczyk – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiszynie, Radni Rady Miejskiej w Stawiszynie, Anna Markiewicz – Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, Anna Andrzejewska, Michał Kolasiński – pracownicy Biura Współpracy Międzynarodowej, Rafał Wcisłek – Prezes Miejsko – Gminnego zarządu OSP RP w Stawiszynie, Janusz Zieliński – Prezes OSP w Stawiszynie, Radosław Antczak – Naczelnik OSP w Stawiszynie, Dorota Karpieko – Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego, przedstawiciel Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego, druhowie i druhny jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn.