Uroczystości w Białej Panieńskiej

Powiększ obraz

16 września przy Pomniku w Białej Panieńskiej odbyła się uroczystość upamiętniająca Pomordowanych Kaliszan podczas II Wojny Światowej. Organizatorem tegorocznych obchodów była Gmina i Miasto Stawiszyn.

W uroczystości udział wzięli: samorządowcy z Powiatu Kaliskiego, Powiatu Konińskiego, Gminy Rychwał i Gminy i Miasta Stawiszyn, przedstawiciele związków, organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Rychwał oraz Gmin i Miasta Stawiszyn, poczty sztandarowe i delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rychwał i Gminy i Miasta Stawiszyn, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie oraz poczty sztandarowe szkół Gminy Rychwał i Gminy i Miasta Stawiszyn, Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta OSP Stawiszyn, Rodziny Pomordowanych.

Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego, po którym zebrane delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem oddając hołd pomordowanym.
Burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek w swoim przemówieniu powiedział: „Mówiąc o historii, każdy z nas uświadamia sobie jakim dobrem i wartością jest wolność i pokój. To co dla nas żyjących w wolnym kraju jest zupełnie czymś normalnym, dla ludzi z tamtego okresu było tylko marzeniem. Musimy to wiedzieć i przekazywać kolejnym rocznikom młodych Polaków, że za te wartości miliony ludzi oddawało życie…”

Na zakończenie uczestnicy uroczystości wysłuchali występu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku oraz wiązanki utworów żołnierskich w wykonaniu Miejsko – Gminnej Orkiestry Dętej OSP w Stawiszynie.

Z rąk hitlerowskiego okupanta zginęli:

 1. Leon Banasiak
 2. Zdzisław Tomczyk
 3. Jan Rusiniak
 4. Stefan Kubacki
 5. Józef Janiak
 6. Józef Józefowicz
 7. Władysław Kaleta
 8. Jan Kużbik
 9. Michał Olszewski
 10. Walenty Olszewski
 11. Helena Olszewska
 12. Maksymilian Niewiadomski
 13. Józef Kaleta
 14. Władysław Kaleta
 15. Stefan Czajka
 16. Roch Przybył
 17. Stefan Przybył
 18. Józef Urbański
 19. Józef Paszyn
 20. Walenty Miłek
 21. Brunon Wróblewski