„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn” – podpisanie umowy

Powiększ obraz

W dniu 23marca 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie zostały podpisane umowy na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn” pomiędzy Burmistrzem Stawiszyna Panem Grzegorzem Kaczmarkiem, w obecności Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn Pani Anny Manikowskiej i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Stawiszynie Pani Barbary Włodarczyk, a przedstawicielami firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz i właścicielem firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowego Grzegorz Szymczak.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje 6,2 km dróg tj.:

  • Zadanie 1: Przebudowa drogi gminnej nr 674317P w miejscowości Stawiszyn – etap I i II łącznie dł. 0,40km
  • Zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 674344P, 674345P – dł. 0,72km
  • Zadanie 3: Przebudowa drogi gminnej nr 674355P w miejscowości Zbiersk – dł. 0,46km
  • Zadanie 4: Przebudowa drogi gminnej nr 674332P w miejscowości Zbiersk – dł.0,76km
  • Zadanie 5: Przebudowa drogi gminnej nr 674321P w miejscowości Piątek Mały – dł. 0,59km
  • Zadanie 6: Przebudowa drogi gminnej nr 674322P w miejscowości Długa Wieś II – etap I i II łącznie dł. 1,85km
  • Zadanie 7: Przebudowa drogi gminnej nr 674327P w miejscowości Długa Wieś III – etap I i II łącznie dł.1,41km

Wysokość dofinansowania jakie Gmina i Miasto Stawiszyn otrzymała na w/w zadanie wynosi 4.684.650,04 zł. Środki przyznano Gminie w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 4.931.210,57zł.