Z okazji Dnia Samorządowca

pracownikom wszystkich szczebli administracji samorządowej

oraz jednostek samorządowych,

składam najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów zawodowych,

satysfakcji z realizacji wykonywanych zadań dla dobra społeczności lokalnej.

Życzę, aby podejmowany trud był zauważony

i doceniony przez całą wspólnotę samorządową.

 

                                                                                                       Burmistrz Stawiszyna

                                                                                                     /-/ Grzegorz Kaczmarek