Obrady LVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

Obrady LVIII Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie odbędą się w dniu 21 września 2023 r. (tj. czwartek) o godz. 14:00 w sali Ratusza, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn. www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu położonego w miejscowości Zbiersk Cukrownia”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego prowadzenie zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Długa Wieś Trzecia na lata 2022-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Piątek Wielki na lata 2022-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Zbiersk na lata 2022-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2023-2030.
 12. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zamknięcie obrad