Rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia

Powiększ obraz

W bieżącym tygodniu rozpoczną się prace związane z realizacją inwestycji pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej nr 4587P od miejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe Kolonia”.

W ramach zadania na odcinku o długości 3120 metrów planuje się m.in.: wykonanie poszerzenia jezdni do 5,50 m, odcinkową wymianę konstrukcji na poszerzeniu, wykonanie: warstwy wyrównawczej i ścieralnej, budowę chodnika, pasa dla rowerów o szerokości 1,50m, peronu przy przystanku autobusowym, przejścia dla pieszych, montaż aktywnego oznakowania, przebudowę istniejących zjazdów oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 5.438.232,87 zł z czego 63,63% tej kwoty pochodzi z dofinansowania w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 a 36,37% z budżetu własnego Gminy i Miasta Stawiszyn oraz Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Prace wykonywać będzie firma: Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na całym odcinku przebudowywanej drogi!