Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

Powiększ obraz

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn prowadzone będzie przez: Spółdzielnię Kółek Rolniczych, z siedzibą: Długa Wieś Druga 23B.

Odpowiedzialnym za pracę SKR jest:
Andrzej Kwaśniewski
tel. (62) 75 28 058, tel. kom. 726 175 353

Koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn ds. zimowego utrzymania dróg jest:
Angelika Bąk
Tel. (62) 75 28 079

 

Zimowe utrzymanie drogi powiatowej na terenie gminy Stawiszyn prowadzi:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. akcyjna, ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz

Telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za prowadzenie „Akcji zimowej”:
Tel: 726 451 021

Koordynatorem ds. zimowego utrzymania dróg powiatowych, na terenie Powiatu Kaliskiego z ramienia zarządcy dróg jestRobert Garncarek
Tel. 601 978 082

 

Zimowe utrzymanie drogi krajowej na terenie gminy Stawiszyn prowadzi:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz  

Dyżurny zimowego utrzymania z ramienia Wykonawcy tel. 507 005 616

Dyżurny GDDKiA Rejonu Kalisz dostępny będzie pod numerem telefonu 698 629 849 lub (62) 764 92 15