Lotniczy zabieg ratowniczy w drzewostanach sosnowych

Powiększ obraz

Nadleśnictwo Grodziec informuje, że w związku z masowym występowaniem groźnego szkodnika sosny (barczatka sosnówka), w dniach od 25 kwietnia do 29 maja 2024 roku na terenie Nadleśnictwa Grodziec zostanie przeprowadzony lotniczy zabieg ratowniczy w drzewostanach sosnowych.

Zabiegiem zostaną objęte również lasy innych własności. Dokładny termin przeprowadzenia zabiegu uzależniony będzie od warunków pogodowych oraz rozwoju szkodnika.

Zabieg zostanie przeprowadzony w drzewostanach :

  • Leśnictwo Lipe, Brudzew (okolice miejscowości Piskory, Dębniałki I) pole nr 1,
  • Leśnictwa Zbiersk, Grodziec i Borowiec (okolice miejscowości Kolonia Jarantów, Miedza, Nowe Grądy, Konary) pole nr 2,

Zabiegi będą obejmowały jednostki samorządu terytorialnego:

  • Starostwo Powiatowe w Kaliszu (Gmina Blizanów, Gmina Stawiszyn obszar wiejski),
  • Starostwo Powiatowe w Koninie (Gmina Grodziec).

Łączna powierzchnia zabiegu wyniesie 1500 ha (mapy w załączeniu).

Zabieg przeprowadzony zostanie przy użyciu insektycydu CONFIRM (środek o działaniu żołądkowym). Po zakończeniu zabiegu obowiązuje 7 dniowy okres prewencji dla ludzi (okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie)

Na terenie objętym zabiegiem będzie obowiązywał czasowy zakaz wstępu do lasu. Obszar zostanie oznakowany za pomocą tablic informacyjnych:

ZAKAZ WSTĘPU. ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN OD 25.04.2024 R. DO 06.06.2024 R. ZAKAZ ZBIORU RUNA LEŚNEGO DO (nie dotyczy)”

Załączniki: