IX Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś” pn. „Stawek w Piątku Wielkim mamy i się przy nim spotykamy”

zestaw-znakow-stw-odnowa-wlkp

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
IX Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś”  pn. „Stawek w Piątku Wielkim mamy i się przy nim spotykamy”

Zobacz plakat wydarzenia

Podpisanie umowyCel projektuZakończenie inwestycjiGaleria fotografii

Złożony przez Gminę i Miasto Stawiszyn wniosek o przyznanie dofinansowania projektu pod nazwą „Stawek w Piątku Wielkim mamy i się przy nim spotykamy” złożony w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” został rozpatrzony pozytywnie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 173/2019 została zawarta w dniu 17 lipca 2019 r. w Poznaniu pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, a Gminą i Miastem Stawiszyn.

Celem projektu jest zintegrowanie społeczności wiejskiej sołectwa Piątek Wielki. Stworzone miejsce do wypoczynku mieszkańców przyczyni się do integracji międzypokoleniowej tego sołectwa.

Przedsięwzięcie doprowadzi do wyeksponowania i poprawy estetyki placu obok budynku OSP w Piątku wielkim. Teren ten będzie miejscem otwartym do wspólnych imprez przyczyniających się do promocji wsi oraz podtrzymania tradycji sołectwa.

 

Artykuł z dnia 07.10.2019 – [przeczytaj]

W ramach projektu zostały wykonane:

– urządzenia na teren spotkań integracyjnych: wiata z ławo – stołami, ławki, kosze na śmieci, karuzela tarczowa.

Podsumowaniem realizacji projektu było spotkanie integracyjne.

Całkowity koszt projektu: 21.475,00 zł

Dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego: 15.032,00 zł

Wkład finansowy gminy: 6.443,00 zł

Wkład własny mieszkańców: 3 750,00 zł

 

Przed:

 

W trakcie:

 

Po:

 

Otwarcie Terenu Rekreacyjnego: