Tak handlowaliśmy ostatni raz…

Powiększ obraz

14 maja 2018 roku po raz ostatni mogliśmy zrobić zakupy na targowisku
przy ul. Szkolnej w Stawiszynie przed rozpoczynającą się przebudową. Już niebawem rozpoczną się tam prace budowlane, które potrwają rok.

Tradycje handlu w miejscowości Stawiszyn sięgają XIX wieku. Plac targowiska w przeszłości pełnił funkcje handlowe a z czasem rozwinęły się zwyczaje organizowania jarmarków i targów, które gromadziły okoliczną ludność. Jarmarki pełnią głównie funkcję handlową, ale są również okazją do spotkań towarzyskich. Stanowią również niezwykle ważny elementem tradycji nierozerwalnie przypisanej do Stawiszyna i okolicznych miejscowości subregionu.

Tak jak dawniej tak i dziś jarmarki odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek po ósmym.

Dzięki pozyskaniu środków unijnych na inwestycję pn.: „Przebudowa – modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt” już w przyszłym roku mieszkańcy oraz inni uczestnicy jarmarków będą mogli cieszyć się nowym, dostosowanym do najnowszych standardów targowiskiem.

Inwestycja realizowana jest w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.