Ogłoszenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich

Powiększ obraz

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA STAWISZYNA

z dnia 4 stycznia 2019 roku

w sprawie: Wyborów sołtysów i rad sołeckich

Zgodnie z Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 grudnia 2018 roku, w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi, oraz Zarządzeniem Nr 0050.3.2019 Burmistrza Stawiszyna z dnia 3 stycznia 2019 roku,

w oparciu o uzgodnienia z sołtysami sołectw, zostały ustalone terminy i miejsca przeprowadzenia zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy i Miasta Stawiszyn w celu dokonania wyborów organów wykonawczych sołectwa tj. sołtysa i rady sołeckiej.

 

Poniżej harmonogram wiejskich zebrań wyborczych

                                                                                                                    Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.3.2019

Burmistrza Stawiszyna z dnia 3.01.2019r

 

 

HARMONOGRAM

WIEJSKICH ZEBRAŃ WYBORCZYCH DLA WYBORÓW SOŁTYSÓW ORAZ RAD SOŁECKICH NA TERENIE GMINY I MIASTA STAWISZYN Kadencja 2019-2022

 

Lp. Sołectwo Data zebrania Godzina Miejsce zebrania
1 Werginki 17 stycznia 2019 czwartek 16.00 Sala posiedzeń w Ratuszu w Stawiszynie
2 Długa Wieś Trzecia 21 stycznia 2019 poniedziałek 17.00 Remiza OSP Długa Wieś Trzecia

 

3 Długa Wieś Druga 22 stycznia 2019 wtorek 16.00 Sala posiedzeń w Ratuszu w Stawiszynie
4 Zbiersk Cukrownia

 

28 stycznia 2019 poniedziałek 14.00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku
5 Zbiersk Kolonia

 

28 stycznia 2019

poniedziałek

16.00 Remiza OSP Zbiersk Kolonia

 

6 Piątek Mały Kolonia

 

29 stycznia 2019

wtorek

16.00 Remiza OSP Piątek Mały
7 Petryki

 

30 stycznia 2019 środa 17.00 Sala posiedzeń w Ratuszu w Stawiszynie

 

8 Pólko-Ostrówek 31 stycznia 2019

czwartek

18.00 Remiza OSP Pólko-Ostrówek
9 Piątek Mały

 

1 luty 2019

piątek

18.00 Remiza OSP Piątek Mały

 

10 Piątek Wielki 4 luty 2019

poniedziałek

18.00 Remiza OSP Piątek Wielki
11 Zbiersk

 

5 luty 2019

wtorek

17.00 Remiza OSP Zbiersk

 

12

 

 

Długa Wieś Pierwsza 5 luty 2019

wtorek

14.00 Sala posiedzeń w Ratuszu w Stawiszynie
13 Nowy Kiączyn 6 luty 2019

środa

15.30 Sala posiedzeń w Ratuszu w Stawiszynie
14 Wyrów

 

15 luty 2019

piątek

16.00 Sala posiedzeń w Ratuszu w Stawiszynie

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak