Podziękowania dla mieszkańca Gminy i Miasta Stawiszyn za działanie w interesie społecznym

Powiększ obraz

W dniu 09.09.2019r. Zastępca Burmistrza Stawiszyna Pan Grzegorz Kaczmarek wręczył podziękowania mieszkańcowi Gminy i Miasta Stawiszyn za działanie w interesie społecznym, wzorową obywatelską postawę oraz kreowanie praworządnych zachowań, które godne są najwyższego uznania i stanowią wzór do naśladowania dla całego społeczeństwa.

Podziękowania otrzymali również policjanci z Komisariatu Policji w Stawiszynie za podjęte działania, wysiłek i trud w codziennej pracy oraz pełną poświęcenia służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, a przede wszystkim wzorowe wykonywanie swoich obowiązków w trakcie służby jak i po jej zakończeniu.