Demograficzne podsumowanie roku 2019

Powiększ obraz

Podsumowanie roku 2019 w statystyce demograficznej gminy i miasta Stawiszyn – obserwujemy mniejszą liczbę mieszkańców i narodzin dzieci, a wzrost liczby zgonów.

Na dzień 31.12.2019 r. na terenie gminy zameldowanych było 7132 osób. W porównaniu do ubiegłego roku to mniej o 56 osób. Spowodowane jest to przewagą liczby zgonów w stosunku do mniejszej liczby narodzin.

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku na terenie Gminy Stawiszyn zameldowanych na pobyt czasowy było 47 osoby.

Ruch meldunkowy w 2019 r. przedstawia się następująco:

  • zameldowało się na pobyt stały – 186 osób, w tym

– przemeldowani w gminie – 77 osób

– zameldowani spoza gminy – 109 osoby,

  • wymeldowało się z pobytu stałego – 86 osób

Według opublikowanej w dniu dzisiejszym statystyki na stronie Gminy i Miasta Stawiszyn więcej jest kobiet – 3680, niż mężczyzn – 3452.

Wraz ze spadkiem liczby mieszkańców spadła także liczba urodzeń o 6 dzieci. W 2019 roku z terenu gminy przyszło na świat 63 dzieci. Tu przeważa płeć męska – urodziło się 37 chłopców i 26 dziewczynek. Dla porównania w 2018 roku przyszło na świat 69 dzieci – 37 chłopców i 32 dziewczynek.

Rodzice przy wyborze imion stawiali na klasykę jak i panującą modę. Wśród dziewczynek najchętniej nadawane imiona to Maja i Antonina, natomiast dla chłopców najczęściej wybierano imię Stanisław, Wojciech i Nikodem.

Tutejszy Urząd Stanu Cywilnego sporządził głównie akty urodzeń dzieci, które przyszły na świat za granicą. W ubiegłym roku transkrybowano 8 aktów urodzenia z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii Walii i Niemiec.

W 2019 roku zmarło 84 osób. To więcej o 10 osób niż w roku 2018.

Urząd Stanu Cywilnego w 2019 roku sporządził 42 aktów małżeństwa, w tym 11 cywilnych, 30 konkordatowych i 1 transkrypcja.

W 2019 roku zorganizowany został jubileusz 50-lecia „ Złote Gody” w tym zaszczytnym gronie uhonorowanych Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 16 par z terenu naszej gminy i miasta.

Źródło: GiM Stawiszyn