Absolutorium dla Burmistrza Stawiszyna

Powiększ obraz

W dniu 30 czerwca odbyła się XXII Sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawiszyna

Po debacie nad raportem o stanie gminy, jednogłośnie udzielono Burmistrzowi Grzegorzowi Kaczmarkowi wotum zaufania. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn za 2019 r. i udzielili Burmistrzowi absolutorium.

Podczas sesji Burmistrz przedstawił Radzie Miejskiej Raport o stanie Gminy i Miasta Stawiszyn za rok 2019, który obejmował informacje o sytuacji gospodarczej i społecznej Gminy i Miasta Stawiszyn . W raporcie zostały zgromadzone dane o wszystkich aspektach funkcjonowania gminy według stanu za rok 2019 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy.

Po udzielonym absolutorium Burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zajął głos i podziękował Radzie Miejskiej za udzielone absolutorium, a także zwrócił uwagę, iż udzielone absolutorium odnosi się do roku 2019, w którym większość czasu Burmistrzem Stawiszyna była Śp. Justyna Urbaniak. W tym miejscu podkreślił, iż absolutorium udzielone za rok 2019 dotyczy prac i sprawowania władzy przez Justynę Urbaniak Burmistrza Stawiszyna w latach 2014 – 2019.

Otrzymane przez Burmistrza Stawiszyna Grzegorza Kaczmarka kwiaty zostały złożone na grobie Śp. Justyny Urbaniak.