Demograficzne podsumowanie roku 2020

Powiększ obraz

Rok 2020 charakteryzował się pomniejszeniem liczby mieszkańców, a także mniejszą liczbą urodzeń, zanotowano również w gminnej ewidencji ludności wzrost liczby zgonów.

Na dzień 31.12.2020 r. na terenie gminy zameldowanych było 7075 osób. W porównaniu do ubiegłego roku to mniej o 57 osób. Spowodowane jest to przewagą liczby zgonów w stosunku do mniejszej liczby narodzin.

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn zameldowało się na pobyt stały 158 osób, w tym:

– przemeldowani w gminie – 54 osób

– zameldowani spoza gminy – 104 osoby,

  • zameldowanych na pobyt czasowy było 52 osoby,
  • wymeldowało się z pobytu stałego – 84 osoby

W 2020 roku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn odnotowano więcej kobiet – 3646, niż mężczyzn – 3429.

W 2020 roku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn przyszło na świat 58 dzieci. Tu przeważa płeć męska – urodziło się 31 chłopców i 27 dziewczynek. Dla porównania w 2019 roku przyszło na świat 63 dzieci – 37 chłopców i 26 dziewczynek. Wraz ze spadkiem liczby mieszkańców spadła także liczba urodzeń o 5 dzieci.

Rodzice przy wyborze imion stawiali na klasykę jak i panującą modę. Wśród dziewczynek najchętniej nadawane imiona to Maja i Pola, natomiast dla chłopców najczęściej wybierano imię Wojciech i Nikodem.

Tutejszy Urząd Stanu Cywilnego sporządził głównie akty urodzeń dzieci, które przyszły na świat za granicą. W ubiegłym roku transkrybowano 6 aktów urodzenia z Wielkiej Brytanii.

W 2020 roku zmarło 86 osób. To więcej o 2 osoby niż w roku 2019.

Urząd Stanu Cywilnego w 2020 roku sporządził 40 aktów małżeństwa, w tym 10 cywilnych, 28 konkordatowych i 2 transkrypcje.