Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Stawiszynie

Powiększ obraz

W piątek 15.10.2021 r. w Sali OSP Pólko – Ostrówek odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W zebraniu uczestniczyli Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, Grzegorz Kaczmarek Burmistrz Stawiszyna, Barbara Włodarczyk Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiszynie, Stanisław Janas Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Stawiszynie, Radni Rady Miejskiej w Stawiszynie.

Rafał Wcisłek Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 2016-2021, a następnie Dorota Karpieko Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej oraz wystąpiła z wnioskiem o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium. Po przedstawionych sprawozdaniach zebrani na sali druhowie jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu ustępującemu Zarządowi absolutorium.

Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Grzegorz Kaczmarek Burmistrz Stawiszyna podziękowali druhom za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, oraz troskę o życie, zdrowie i mienie mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn. Burmistrz Stawiszyna wręczył wszystkim ustępującym członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej podziękowania za pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz rozwoju jednostek OSP.

Kolejnym punktem zebranie był wybór nowych władz. Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

dh Rafał Wcisłek – Prezes

dh Janusz Zieliński – Komendant

dh Grzegorz Kaczmarek – Wiceprezes

dh Maciej Musiałkiewicz- Wiceprezes

dh Łukasz Kolonko – Sekretarz

dh Wojciech Gulski – Skarbnik

dh Piotr Matysiak – Członek Zarządu

Nowym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został dh Andrzej Rachwał.

Gratulujemy nowemu Zarządowi .

Dziękujemy jednostce OSP Pólko – Ostrówek oraz KGW Pólko – Ostrówek za wsparcie w organizacji zebrania.