Spotkanie warsztatowe

zestaw-znakow_strona

logo_rewitalizacji_low_res

Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy Gminy i Miasta Stawiszyn!

Burmistrz Stawiszyna serdecznie zaprasza osoby zainteresowane na spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla zdegradowanej części Miasta Stawiszyna w dniu 15 marca 2017 roku na godzinę 13.00 do Ratusza.

Podczas kolejnego już spotkania planowane jest określenie celów do osiągnięcia oraz określenie jakiej sfery będą one dotyczyć: społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, gospodarczej, infrastrukturalnej.

Zbierane będą również pomysły na projekty od organizacji pozarządowych, instytucji, przedsiębiorców  – Chcemy poznać jakie projekty planują ewentualnie realizować powyższe instytucje na planowanym do rewitalizacji terenie.