Odprawa roczna Policji w Stawiszynie

Powiększ obraz

W dniu 29.01.2018 r. W sali sesyjnej ratusza w Stawiszynie odbyła się odprawa roczna policjantów komisariatu Policji w Stawiszynie.

W odprawie udział wzięli Komendant Miejski Policji w Kaliszu insp. Dariusz Bieniek, zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu mł. insp. Witold Goździelewski oraz przedstawiciele władz samorządowych Wójt Gminy Blizanów Sławomir Musioł, Zastępca Burmistrza Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek, Zastępca Wójta Gminy Żelazków Bogdan Muszyński. Odprawę poprowadził Komendant Komisariatu Policji w Stawiszynie podkom. Mariusz Kołodziejczyk, który omówił efekty pracy i wyniki osiągnięte przez policjantów w 2017 r. Do najważniejszych sukcesów zaliczył likwidację fabryki amfetaminy, ale także uregulowanie sprawy aktywnego stopu, zamontowanego ( przy zbiegu ulic Szosa Pleszewska i Kaliska w Stawiszynie.), na wniosek Gminy i Miasta Stawiszyn popartego przez Policję oraz Starostwo Powiatowe w Kalisz. Głos zabrał insp. Dariusz Bieniek, który podziękował policjantom za prace w 2017 r. a następnie krótko naświetlił kierunki pracy na 2018 r. po komendancie miejskim głos zabrali samorządowcy dziękując policjantom za ich pracę. Nie zabrakło podziękowań za wsparcie w zakupie radiowozów, które na ręce uczestniczących w odprawie samorządowców złożył podkom. Mariusz Kołodziejczyk.