II Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu

Powiększ obraz

10 marca 2018r. w Hali Sportowo Widowiskowej w Stawiszynie, gościliśmy kilkuset rolników, którzy uczestniczyli w II Pielgrzymce Sołtysów Południowej Wielkopolski do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. Po Mszy świętej, którą poprowadził bp Łukasz Buzun, uczestnicy pielgrzymki udali się do Stawiszyna.

Uroczystość, której patronowali Ksiądz Biskup Edward Janiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski oraz Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak otworzyły śpiewające panie i panowie z grupy „Stawiszynianki”, w holu Szkoły Podstawowej w Stawiszynie gości powitała Kapela Biesiadna.

Życzenia sołtysom, z okazji zbliżającego się ich święta złożył Krzysztof Grabowski. Justyna Urbaniak Burmistrz Stawiszyna wyraziła swoją wdzięczność za podejmowanie przez sołtysów inicjatyw oraz realizację różnych pomysłów.

Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej podkreślił, że sołtys to podstawowy filar samorządu w Polsce. Jarosław Maciejewski Prezes SSWW, zauważył, że sołtysi to powiernicy problemów mieszkańców wsi.

Najserdeczniejsze życzenia sołtysom złożyli także Ksiądz Biskup Edward Janiak, Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Ireneusz Niewiarowski prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

Kolejną atrakcją uroczystości był występ Estrady Regionalnej „Równica”

„Estrada Regionalna „Równica” powstała w listopadzie 1995 roku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu. Choreografem i kierownikiem artystycznym zespołu jest Renata Ciszewska. Grupa liczy około 40 dzieci tańczących i śpiewających. „Równica” koncertowała kilkaset razy w kraju i za granicą m. in. w Czechach, Niemczech, Hiszpanii, Grecji, na Węgrzech, na Słowacji we Włoszech i w Portugalii. Corocznie uatrakcyjnia wiele imprez kulturalnych. Oryginalny repertuar powstał w oparciu o rzadko śpiewane pieśni i tańce regionu Ziemi Cieszyńkiej, utwory poetyckie a także kolędy, pastorałki i pieśni religijne. Profesjonalne, a równocześnie żywiołowe występy zespołu urzekają perfekcyjną choreografią i reżyserią oraz mistrzowskim wykonaniem.

  • ER „Równica” obchodziła w 2010 roku 15-lecie i ma na koncie wiele osiągnięć, w tym:
  • zajmuje czołowe miejsca w wielu konkursach,
  • bierze udział w festiwalach,
  • nagrywa i wydaje płyty ze swoim repertuarem,
  • w 2008 roku otrzymała certyfikat uprawniający do reprezentowania polskiej sekcji CIOFF (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) w kraju i za granicą
  • została wyróżniona Znakiem Promocyjnym „Beskidzki Produkt na 5″
  • dnia 22 sierpnia 2010 roku Zespół otrzymał prestiżową Nagrodę Powiatu Cieszyńskiego w Dziedzinie Kultury im.ks.Leopolda Jana Szersznika w kategorii upowszechniania kultury, uznając zasługi związane z całokształtem działalności służącej popularyzacji kultury, a w tym szczególnie pieśni oraz biorąc pod uwagę wynikającą stąd promocję regionu i kultury Śląska Cieszyńskiego.

Imprezę poprowadził Paweł Figiel.

Po części oficjalnej i artystycznej przyszedł czas na biesiadę, którą przygotowała Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury, we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie:

Piotrowi Walkowskiemu Prezesowi WIR

Joannie Górskiej Dyrektor MGOK w Zbiersku

Joannie Woszczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stawiszynie

Estradzie Regionalnej Równica

Grupie „Stawiszynianki”

Kapeli Biesiadnej

Pracownikom i podopiecznym Świetlic Środowiskowych w Stawiszynie i Zbiersku

Pracownikom UGiM w Stawiszynie

Pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie

Pracownikom MGOK w Zbiersku

Pracownikom Szkoły Podstawowej w Stawiszynie

Pracownikom Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu GiM Stawiszyn

Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich

Sponsorom:

Aleksandra i Wiesław Wawrzyniak

Małgorzata i Wojciech Wawrzyniak

Jakub Wawrzyniak

Józef Przygodzki Firma Vitpol

Paweł Martyna

Annie Wróblewicz Masarnia Wiejska

Tomasz Łucyk Zakład Mięsny

Ireneusz Dąbkowski Ubój, przetwórstwo i handel, Zbiersk

Piekarnia „Emko” Spółka z o.o. w Zbiersku

 

Tekst: J. Górska