Otwarcie zmodernizowanego przedszkola w Zbiersku

Powiększ obraz

Gmina i Miasto Stawiszyn pozyskała dofinansowanie w kwocie przeszło pół miliona złotych na modernizację i rozbudowę przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku.

W dniu 25 września odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego przedszkola w Zbiersku. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości m.in.: Krzysztof Grabowski -Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Justyna Urbaniak – Burmistrz Stawiszyna, Grzegorz Kaczmarek – Zastępca Burmistrza Stawiszyna, Barbara Włodarczyk – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiszynie, ks. Janusz Nowicki- proboszcz Parafii w Zbiersku, radni Rady Miejskiej w Stawiszynie, kierownicy jednostek organizacyjnych, wykonawca prac modernizacyjnych, inspektor nadzoru inwestycji oraz najważniejsi: dzieci wraz z rodzicami.

Modernizacja i przebudowa budynku przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku została zrealizowana w ramach Poddziałania 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 503 134, 81 zł Gmina i Miasto Stawiszyn mogła stworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego oraz wyrównać dostępu do edukacji przedszkolnej, w tym dla dzieci niepełnosprawnych. Dzięki dofinansowaniu zostało zaadoptowane poddasze w przedszkolu – powstały 2 nowe przestronne sale dla dzieci z sanitariatami oraz pomieszczenie biurowe. Sale zostały wyposażone w meble oraz nowoczesny sprzęt dydaktyczny i zabawki. Została wykonana klatka schodowa oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze, myślą o szczególnych potrzebach dzieci powstała specjalistyczna sala do terapii sensorycznej. Całość dopełnia toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz dodatkowe wejście ewakuacyjne.

Dyrektor przedszkola Małgorzata Kosmala przywitała wszystkich gości i poprosiła Pana Marszałka, Panią Burmistrz oraz Panią Przewodniczącą Rady Miejskiej o przecięcie wstęgi- symbolizującej oficjalne otwarcie przedszkola. Poświęcenia zmodernizowanego budynku dokonał proboszcz parafii w Zbiersku – ks. Janusz Nowicki.

Dyrektor przedszkola podziękowała Burmistrz Stawiszyna Justynie Urbaniak za zrozumienie i wyjście naprzeciw problemowi, jakim był brak miejsc w przedszkolu dla wszystkich chętnych dzieci.

Marszałek Krzysztof Grabowski pogratulował Burmistrz udanej inwestycji oraz mądrze wykorzystanych środków unijnych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego. Na ręce dyrektor przedszkola przekazał także niespodziankę dla najmłodszych – pudło pełne zabawek

Burmistrz Stawiszyna Justyna Urbaniak, podkreśliła wagę tej inwestycji dla społeczeństwa. Mówiła, że jako Burmistrz Stawiszyna zawsze stara się wsłuchiwać w głos mieszkańców i odpowiadać na ich potrzeby.

Po przemówieniach każdy z uczestników mógł zwiedzić nowo powstałe sale oraz poczęstować się „przedszkolnym obiadkiem” – ulubioną przez wszystkich dzieci zupą pomidorową i pysznymi naleśnikami.

Zdjęcia: Kornelia Bylińska