Informacja dotycząca przeprowadzanych robót w ramach Rewitalizacji Stawiszyna

Powiększ obraz

Informujemy, że w terminie od dnia 18.11.2019r. do dnia 30.11.2019 r. prowadzone będą roboty budowlane.

Budowa przyłączy wodociągowych, oraz przyłączy kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Ciasnej do ulicy Kościelnej,

W trakcie prowadzonych robót planowane jest utrzymanie ruchu na dotychczasowych zasadach.

Roboty budowlane w zakresie branży drogowej, w dniach od 18.11.2019 do 30.11.2019 r.

Przewidziano roboty rozbiórkowe krawężników i nawierzchni chodnika na odcinku od ulicy Piskorzewskiej do Zamkowej (chodniki) . Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Szczegóły na załączonym rysunku.