Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

Powiększ obraz

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn prowadzone będzie przez: Spółdzielnię Kółek Rolniczych, z siedzibą: Długa Wieś Druga 23B.

Odpowiedzialnym za pracę SKR jest:
Andrzej Kwaśniewski
tel. (62) 75 28 058, tel. kom. 691 705 772

 

Koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn
ds. zimowego utrzymania dróg jest:
Angelika Bąk
Tel. (62) 75 28 079

 

Zimowe utrzymanie drogi powiatowej na terenie gminy Stawiszyn prowadzi:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. akcyjna, ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz

Telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za prowadzenie „Akcji zimowej”:
Tel: 665 427 101 lub 603 564 244

Koordynatorem ds. zimowego utrzymania dróg powiatowych, na terenie Powiatu Kaliskiego z ramienia zarządcy dróg jest: Robert Garcarek
Tel. 601- 978 – 082

 

Zimowe utrzymanie drogi krajowej na terenie gminy Stawiszyn prowadzi:
Bader-Drog sp. z o.o., sp. komandytowa 

Bliższych szczegółów na temat przejezdności dróg będzie można uzyskać od osoby pełniącej dyżur

z ramienia tut. rejonu pod nr tel. : (62) 764 92 15 lub (62) 764 99 29