Punkt konsultacyjny dotyczący programów: Mój Prąd, Moja Woda, Czyste Powietrze

Powiększ obraz

Na terenie targowiska w budynku „Mój Rynek” po raz pierwszy został uruchomiony Gminny Punkt Konsultacyjny dotyczących programów: Mój Prąd, Moja Woda, Czyste Powietrze.

Punkt ten będzie uruchamiany przez Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie w każdy dzień targowy w budynku na terenie targowiska.

Pracownicy urzędu będą udzielać informacji o programach, kto może z nich skorzystać, na co można otrzymać dofinansowanie, na jakich zasadach i gdzie można się ubiegać.

Więcej informacji o programach można uzyskać na stronie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie www.stawiszyn.pl zakładka środowisko, oraz na stronach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wgosgw.poznan.pl, i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.