Obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie

Powiększ obraz

 

Obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie, odbędą się w dniu 19 stycznia2021 roku (tj.wtorek) o godz. 11.00. w sali posiedzeń w Ratuszu, Pl. Wolności 1 w Stawiszynie.

W związku z zagrożeniem epidemicznym i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, sesja odbędzie się bez udziału gości i publiczności, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Zainteresowani będą mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn. www.stawiszyn.pl

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawiszyna.
  4. Podjecie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stawiszyn.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn na 2021 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyna na lata 2021-2030.
  7. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.