Stypendium Burmistrza Stawiszyna dla uzdolnionych dzieci

Powiększ obraz

W tym roku po raz pierwszy zostaną przyznane stypendia Burmistrza Stawiszyna dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie naszej gminy.

Wnioski o stypendium za osiągnięcia w nauce, osiągnięcia artystyczne lub sportowe można składać do 15 lipca do Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie.

Stypendium Burmistrza Stawiszyna za osiągnięcia w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia co najmniej jedne z poniższych warunków:

1. uzyskał na świadectwie szkolnym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej

  • – 5,7 – w klasach IV- VI
  • – 5,5 – w klasach VII-VIII

2. uzyskał tytuł laureata, finalisty lub wyróżnienie w konkursach, turniejach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu co najmniej powiatowym.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi, który uzyskał tytuł laureata, finalisty lub wyróżnienie na poziomie co najmniej powiatowym w dziedzinie twórczości artystycznej, np. w dziedzinach: sztuki plastyczne, muzyka, teatr, literatura, fotografia, sztuki audiowizualne.

Stypendium Burmistrza Stawiszyna za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który zajął co najmniej miejsce III w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w konkursie, zawodach, turniejach sportowych o zasięgu co najmniej regionalnym.

 

Szczegółowe warunki przyznawania stypendium określone są w uchwale nr XXXIX/268/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 stycznia 2022 r. – do pobrania

Formularz wniosku – do pobrania.

W sprawach dotyczących stypendiów informacji udzieli Pani Aleksandra Bylica nr tel. 62 75-28-079, email: a.bylica@stawiszyn.pl