Kurenda

Powiększ obraz

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie naszej gminy suszy, która spowodowała straty w uprawach rolnych zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie tych szkód.

Wnioski o szacowanie szkód należy składać przed dokonaniem zbiorów. Zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, obecnie za zagrożone suszą na terenie naszej gminy uznane są uprawy: zboża jare, ozime, rzepak i rzepik, rośliny strączkowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe.

We wniosku należy wpisać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Stawiszyn, również te, które nie uległy uszkodzeniu. Powierzchnia upraw powinna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe.

Po otrzymaniu zgłoszeń od rolników komisja powołana przez wojewodę przystąpi do szacowania szkód.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, pokój nr 16 oraz na stronie internetowej www.stawiszyn.pl.

Wnioski o oszacowanie strat należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie do dnia 20 lipca 2018 roku.

Wniosek do pobrania

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak