”Parada Straży Grobu Pańskiego – promocją dziedzictwa kulturowego Stawiszyna”

Powiększ obraz

Dnia 19 sierpnia 2018 roku odbyła się uroczystość pn: ”Parada Straży Grobu Pańskiego – promocją dziedzictwa kulturowego Stawiszyna” pod honorowym patronatem wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego sfinansowana w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Organizatorami tej uroczystości byli Turki Stawiszyn, Proboszcz parafii św. Bartłomieja Apostoła w Stawiszynie – ksiądz kanonik dr Jakub Piotrowski oraz Burmistrz Stawiszyna – Justyna Urbaniak.

Uroczystość zainaugurowała msza św. celebrowana przez ks. prałata mgr Adama Modlińskiego. Po zakończonej mszy świętej, oddziały Straży Grobowych wraz z zaproszonymi gośćmi, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej ze Stawiszyna przemaszerowały ulicami Stawiszyna na boisko gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Przybyłych gości swoim śpiewem przywitała Grupa Stawiszynianki. Następnie uroczystego otwarcia dokonała Justyna Urbaniak – Burmistrz Stawiszyna, mówiąc „Mamy wielką nadzieję, iż poprzez promowanie naszej tradycji i organizację Parady Straży Grobu Pańskiego włączą się w jej kultywowanie również młode pokolenia”

W uroczystości wziął udział m.in.. Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski, Halina Szalska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu wraz z pensjonariuszami, Proboszczowie parafii, przedstawiciele samorządów, dyrektorzy i kierownicy instytucji.

Później nadszedł czas na pokaz musztry, który zachwycał bogactwem barw oraz znakomitym przygotowaniem. Wzięło w nim udział pięć drużyn Straży Grobu Pańskiego z Dobrzeca, Iwanowic, Chocza, Wielowsi i Stawiszyna.

Kolejnym punktem uroczystości było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn: „Straż Grobu Pańskiego moimi oczami” oraz konkursu literackiego „Straż Grobu Pańskiego – tradycja wciąż żywa” przeprowadzonego wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Autorzy najlepszych prac zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Na koniec uroczystości zostały wręczone dyplomy i statuetki dla prezentujących się Straży Grobu Pańskiego i dla byłych członków Straży Grobu Pańskiego.

„Jako Burmistrz mam świadomość jak ważne jest kultywowanie tradycji, dlatego od początku swojego urzędowania wspieram wszelkie inicjatywy, szczególnie te dotyczące kontynuowania tradycji, dlatego w ubiegłym roku Turki Stawiszyn otrzymały nowe stroje, uczestniczyli w paradach Straży Grobu Pańskiego na terenie powiatu, a także wystąpili w wielkiej paradzie na Podkarpaciu – te wyjazdy finansowane były przez samorząd” – mówi Justyna Urbaniak – Burmistrz Stawiszyna.

Partnerami ze strony urzędu przy realizacji projektu była Agnieszka Morawska – Sekretarz Gminy i Miasta Stawiszyn oraz Katarzyna Andrzejewska. Partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich włączonymi w realizację projektu była Joanna Górska – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku oraz Kazimierz Jagielski wraz z drużyną Straży Grobu Pańskiego – Turki Stawiszyn.

Dziękuję wszystkim strażom i gościom za przyjęcie naszego zaproszenia a Turkom Stawiszyn za duże zaangażowanie. Mam nadzieję, że Parada była nie tylko okazją do zaprezentowania tradycji, ale także okazją do wymiany doświadczeń, wspomnień i snucia planów na przyszłość, już podczas spotkania zaplanowano następną Paradę Straży Grobu Pańskiego.

Szczególnie podziękowania składam sponsorom i wszystkim innym zaangażowanym osobom, bez których realizacja imprezy nie byłaby możliwa.

 

Zdjęcia: Gmina i Miasto Stawiszyn, J. Mazurek