Przebudowa targowiska

Powiększ obraz

„Przebudowa – modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt”

Trwają prace budowlane w zakresie inwestycji „Przebudowa – modernizacja targowiska w miejscowości Stawiszyn, wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt” – realizowane w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do tej pory zrealizowano prace polegające na wykonaniu fundamentów, ścian nośnych oraz stropu w budynku na cele promocji lokalnych produktów.

Aktualne prace budowlane dotycza zagospodarowania terenu i polegają na zdejmowaniu warstwy darniny oraz niwelacji podłoża.

W ramach inwestycji powstanie budynek na cele promocji lokalnych produktów, a także budynek obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt. Część placu targowego zostanie utwardzona i wzbogacona o zieleń. Powstaną miejsca do handlu, a także elementy małej architektury. Całość dopełni oświetlenie terenu oraz ogrodzenie.

Zakończenie prac planowane jest na II kwartał 2019 roku.