Wyjaśnienie SIWZ 1

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2016

Stawiszyn , dn. 14.03.2013 r.
Gmina i Miasto Stawiszyn

PFiZP 271.2.2013

Wyjaśnienie SIWZ 1

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa parkingów  Zieleńcy , utwardzenie placu działki nr 512/2 położonej w Stawiszynie przy ul.Starościńskiej użytkowanej przez Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej "

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) informuję, że wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W dokumentacji projektowej zaprojektowano 9 betonowych studni rewizyjnych fi 1000 , natomiast przedmiar zawiera 3 sztuki betonowych studni rewizyjnych fi 1000 oraz 6 szt systemowych studni rewizyjnych fi 425 , których nie ma w projekcie. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia że należy przyjąć zapisy zawarte w dokumentacji projektowej tj. 9 sztuk studni rewizyjnych betonowych fi 1000 . Nie należy do wyceny przyjmować 6 sztuk studni systemowych studni rewizyjnych fi 425 których dokumentacja projektowa nie obejmuje .

Pytanie 2:

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie 8 sztuk studzienek ściekowych , w przedmiarze natomiast ujęto 7 szt. Prosimy o wyjaśnienie

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia że należy przyjąć wykonanie 8 studzienek ściekowych zgodnie dokumentacją projektową Zamawiający informuje że podstawowym dokumentem do ustalenia ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa , zarówno przedmiar jak i kosztorys ofertowy mają znaczenie pomocnicze przy ustalaniu ceny ryczałtowej

Pytanie 3:

Prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji załączników

Odpowiedź:
Zamawiający nie udostępni edytowalnej wersji załączników.

 

Z up. Burmistrza Stawiszyna

Sekretarz Gminy i Miasta Stawiszyn
Beata Kuśmierczyk.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn
Data utworzenia:2016-03-24
Data publikacji:2016-03-24
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Bawoł
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2229