2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr XLVI/461/2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2024-2030

2024-05-14

Uchwała Nr LXVI/460/2024 w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok

2024-05-14

Uchwała nr LXVI/459/2024 w sprawie udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub GEZ

2024-05-14

Uchwała nr LXV/458/2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2024-2030

2024-04-11

Uchwała nr LXV/457/2024 w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok

2024-04-11

Uchwała nr LXV/456/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie wkładu własnego na zakup auta w ramach "Programu wyrównania różnic między regionami III edycja

2024-04-11

Uchwała nr LXV/455/2024 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn środków funduszu sołeckiego w 2025 roku

2024-04-11

Uchwała nr LXV/454/2024 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4584P Zbiersk-Zbiersk Kolonia"

2024-04-11

Uchwała nr LXV/453/2024 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2024 roku

2024-04-11

Uchwała nr LXV/452/2024 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Stawiszynie na 2024 rok

2024-04-11

Uchwała nr LXV/451/2024 w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Stawiszynie na 2024 rok

2024-04-11

Wyniki głosowania LXV sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2024-04-03

Uchwała nr LXIV/450/2024 w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn

2024-03-13

Uchwała nr LXIV/449/2024 w sprawie odwołania skarbnika Gminy i Miasta Stawiszyn

2024-03-13

Uchwała nr LXIV/448/2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2024-2030

2024-03-13

Uchwała nr LXIV/447/2024 w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok

2024-03-13

Uchwała nr LXIV/446/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych

2024-03-13

Uchwała nr LXIV/445/2024 w sprawie udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach

2024-03-13

Uchwała nr LXIV/444/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Uniwersytetowi Kaliskiemu im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

2024-03-13

Uchwała nr LXIV/443/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie do wkładu własnego na zakup auta w ramach "Programu wyrównania różnic między regionami III edycja 2022

2024-03-13

Wyniki głosowania LXIV sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2024-02-27

Uchwała nr LXIII/442/2024 w sprawie budżetu na 2024 rok

2024-02-07

Uchwała nr LXIII/441/2024 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2024-2030

2024-02-07

Uchwała nr LXIII/440/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy oraz udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

2024-02-07

Wyniki głosowania LXIII sesja Rady Miejskiej w Stawiszynie

2024-01-18

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Data utworzenia:2024-01-08
Data publikacji:2024-01-08
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1240