2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.29.2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 02 maja 2018 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn

2018-05-22

Zarządzenie nr 0050.28.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-05-22

Zarządzenie nr 0050.27.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2018-04-18

Zarządzenie nr 0050.26.2018 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę niekomercyjnej infrastruktury Parku Miejskiego w Stawiszynie na cele rekreacyjne"

2018-05-22

Zarządzenie nr 0050.25.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2018-04-11

Zarządzenie nr 0050.24.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-05-22

Zarządzenie nr 0050.23.2018 w sprawie objęcia przez Gminę i Miasto Stawiszyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

2018-04-18

Zarządzenie nr 0050.22.2018 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę - modernizację targowiska w miejscowości Stawiszyn wraz z niezbędną infrastrukturą, budową budynku

2018-04-18

Zarządzenie nr 0050.21.2018 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę niekomercyjnej infrastruktury Parku Miejskiego w Stawiszynie na cele rekreacyjne"

2018-04-18

Zarządzenie nr 0050.19.2018 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę drogi gminnej nr 674331P w miejscowości Zbiersk dz. nr 711/1, 711/2"

2018-04-18

Zarządzenie nr 0050.18.2018 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie za święto przypadające w sobotę 06 stycznia 2018 roku

2018-03-22

Zarządzenie nr 0050.17.2018 w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy i Miasta Stawiszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi

2018-03-12

Zarządzenie nr 0050.16.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

2018-03-12

Zarządzenie nr 0050.15.2018 w sprawie opracowania Miejsko - Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego

2018-03-22

Zarządzenie nr 0050.14.2018 w sprawie Planu działania w zakresie obrony cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Stawiszyn w 2018 roku

2018-03-22

Zarządzenie nr 0050.13.2018 w sprawie "Wieloletniego Planu działania w zakresie Obrony Cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2018 - 2023"

2018-03-22

Zarządzenie nr 0050.11.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

2018-03-12

Zarządzenie nr 0050.10.2018 w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w roku 2018

2018-02-27

Zarządzenie nr 0050.9.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 224/12

2018-02-08

Zarządzenie nr 0050.8.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod ogródek działkowy.

2018-01-31

Zarządzenie nr 0050.7.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-02-27

Zarządzenie nr 0050.6.2018 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych

2018-01-31

Zarządzenie nr 0050.5.2018 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia na Przebudowę drogi gminnej nr 674331P w miejscowości Zbiersk

2018-02-27

Zarządzenie nr 0050.4.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony pod ogródek działkowy.

2018-01-18

Zarządzenie nr 0050.3a.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. Kancelaryjnych i Organizacyjnych.

2018-01-18

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2018-01-03
Data publikacji:2018-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1222