2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie nr 0050.65.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska

2018-12-11

Zarządzenie nr 0050.60A.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska

2018-12-11

Zarządzenie nr 0050.57A.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej, w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i zamówień publicznych

2018-11-07

Zarządzenie nr 0050.57.2018 w sprawie wprowadzenia Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy i Miasta Stawiszyn

2018-11-07

Zarządzenie nr 0050.52.2018 w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy i Miasta Stawiszyn

2018-09-28

Zarządzenie nr 0050.51.2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

2018-09-24

Zarządzenie nr 0050.48.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony,pod ogródek działkowy

2018-08-22

Zarządzenie nr 0050.47.2018 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie z filią Petryki

2018-09-04

Zarządzenie nr 0050.46.2018 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn na 2019 rok

2018-10-10

Zarządzenie nr 0050.45.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-10-10

zarządzenie nr 0050.44.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony,pod ogródek działkowy

2018-08-08

Zarządzenie nr 0050.42.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-10-10

Zarządzenie nr 0050.40.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-10-10

Zarządzenie nr 0050.40.2018 w sprawie uruchomienia syren na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

2018-07-10

Zarządzenie nr 0050.38.2018 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn

2018-10-10

Zarządzenie nr 0050.37.2018 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na terenie Gminy Stawiszyn

2018-08-08

Zarządzenie nr 0050.36.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę

2018-06-20

Zarządzenie nr 0050.35.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie z Filią Petryki

2018-06-19

Zarządzenie nr 0050.34.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Długa Wieś Druga

2018-06-12

Zarządzenie nr 0050.33.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie z filią Petryki

2018-05-29

Zarządzenie nr 0050.32.2018 w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych" w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie

2018-07-10

Zarządzenie nr 0050.31.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie

2018-07-10

Zarządzenie nr 0050.29.2018 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 02 maja 2018 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn

2018-05-22

Zarządzenie nr 0050.28.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

2018-05-22

Zarządzenie nr 0050.27.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony

2018-04-18

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2018-01-03
Data publikacji:2018-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:3259