Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2018-12-19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-12-14

Zapytanie ofertowe "Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku"

2018-11-27

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-08-22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-08-22

Informacja o złożonych ofertach

2018-08-20

Stawiszyn, dn. 20 sierpnia 2018 r.

OPP.4464.5.4.2018

Informacja o złożonych ofertach

            Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszone przez Gminę i Miasto Stawiszyn zapytanie ofertowe dotyczące „Dowożenia i odwożenia uczniów i wychowanków niepełnosprawnych” oferty złożyły następujące podmioty:

  1. W. Wróbel s.c. z siedzibą Pruszków 79, 62-800 Kalisz
  1. "Feltrans" Transport Towarowy i Przewóz Osób, Piotr Felisiak z siedzibą Zbiersk 103, 62-830 Zbiersk.

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak

Informacja o złożonych ofertach

2018-08-20

Stawiszyn, dn. 20 sierpnia 2018 r.

OPP.4464.4.4.2018

Informacja o złożonych ofertach

            Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszone przez Gminę i Miasto Stawiszyn zapytanie ofertowe dotyczące „Dowożenia i odwożenia uczniów Szkoły Podstawowej w Stawiszynie oraz wychowanków Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2018/2019” oferty złożyły następujące podmioty:

  1. W. Wróbel s.c. z siedzibą Pruszków 79, 62-800 Kalisz
  1. "Feltrans" Transport Towarowy i Przewóz Osób, Piotr Felisiak z siedzibą Zbiersk 103, 62-830 Zbiersk.

 

Burmistrz Stawiszyna

/-/ Justyna Urbaniak

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-08-13

Zapytanie ofertowe - wykonanie budowy odcinka chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowosci Wyrów

2018-07-30

Zapytanie ofertowe

2018-07-17

Stawiszyn, dn. 17 lipca 2018 r.

OPP.4464.5.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na: „Dowożeniu i odwożeniu uczniów i wychowanków niepełnosprawnych” Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO zgodnie z art.          4 pkt. 8) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

 

I. Zamawiający:

 

Gmina i Miasto Stawiszyn

z siedzibą ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

tel. 62/ 75 28 079, email: sekretariat@stawiszyn.pl

NIP 968-094-37-38

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

2018-07-17

Stawiszyn, dn. 17 lipca 2018 r.

OPP.4464.4.2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na: Dowożeniu i odwożeniu uczniów Szkoły Podstawowej w Stawiszynie oraz wychowanków Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie w roku szkolnym 2018/2019.

 

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO zgodnie z art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

 

  1. Zamawiający:

 

Gmina i Miasto Stawiszyn

z siedzibą ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

tel. 62/ 75 28 079, faks: 62/ 75 28 097, email: sekretariat@stawiszyn.pl

NIP 968-094-37-38

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-06-29

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2018-06-13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-05-09

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

2018-04-18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-02-20

Zapytanie ofertowe o zakup rębaka do gałęzi

2018-02-06

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-01-08

Zapytanie ofertowe o cenę zakupu, dostawy samochodu dostawczego DOKA

2017-12-28

Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2017-11-30

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu ich zamieszkania

Pobierz pełną treść informacji w formacie PDF

Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

2017-11-22

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem zlecenia usługi o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zmianami) Gmina i Miasto Stawiszyn prosi o złożenie oferty cenowej w postępowaniu pn: „Obsługa bankowa budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku”

Pobierz treść zapytania wraz z załącznikami
Pobierz formularz cenowy 2018

Dowożenie i odwożenie uczniów i wychowanków niepełnosprawnych

2017-11-16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na: Dowożeniu i odwożeniu uczniów i wychowanków niepełnosprawnych” Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO zgodnie z art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

 

 

Czytaj więcej o: Dowożenie i odwożenie uczniów i wychowanków niepełnosprawnych

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki dz nr 48

2017-10-04

Ogłoszenie nr 500036716-N-2017 z dnia 02-10-2017 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki dz nr 48

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki dz nr 48

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2017-10-04

Ogłoszenie nr 500037425-N-2017 z dnia 03-10-2017 r.

Stawiszyn: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500036627-N-2017
Data: 02/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Stawiszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 52944000000, ul. Szosa Pleszewska  3, 62-820   Stawiszyn, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 528 079, e-mail budownictwo@stawiszyn.pl, sekretariat@stawiszyn.pl, faks 627 528 097.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Roldróg, Zakład Usługowo-Produkcyjny, Roboty Drogowo Budowlane inż Rafał Świątek;Rajsko 2;62-860 Opatówek Wykonawca jest małym/średnim Przedsiębiorcą TAK Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego UE NIE Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem UE NIE

 

Burmistrz Stawiszyna
/-/ Justyna Urbaniak

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki, działka nr 1/3

2017-10-04

Ogłoszenie nr 500036627-N-2017 z dnia 02-10-2017 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki , działka nr 1/3

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piątek Wielki, działka nr 1/3

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UGiM w Stawiszynie
Data utworzenia:2017-07-06
Data publikacji:2017-07-06
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:27767